Xem cách những người bán hàng nổi bật của chúng tôi để ước mơ của họ dẫn đường.
Hãy để những câu chuyện thành công của họ trở thành của bạn!

KHUN O
TEE PHONE
THAILAND

PHẠM VĂN CHÍN
XPLUS
VIỆT NAM

Hoa violetta
VONA
INDONESIA

ISAAC SALINRA
KÍNH MẮT ĐẶC BIỆT
PHILIPPINES

GODWIN GOH
GOH SIN HUAT
SINGAPORE
SEEN CHIA TOONG PHẦN CỨNG CT
MALAYSIA

Trở thành người bán hàng Lazada chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

Bước 1

Tạo tài khoản người bán và tải lên sản phẩm

Bước 2

Tối ưu hóa và quản lý
Cửa hàng của bạn

Bước 3

Bắt đầu bán và kiếm tiền

Thực hiện bước đầu tiên để bắt đầu hành trình thương mại điện tử của bạn.
Đăng ký làm người bán Lazada ngay hôm nay!